Boende | Camping | Sommar | Uppleva | Vinter

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Kom och jobba med oss i Tjamstan!

Malå Energi och Industri AB (MENI) är Malå Kommuns helägda industribolag. MENI äger och hyr ut industrilokaler samt äger, förvaltar och utvecklar Malå Hotell och Tjamstanbackarna med tillhörande Camping. Från och med 1 september 2021 tar MENI över ansvaret för drift av Malå hotell. MENI äger hotellet men har tidigare arrenderat ut verksamheten till extern drift. I och med att MENI nu ska driva verksamheten i egen regi söker vi en ansvarig för hotellverksamheten som på uppdrag av MENI:s styrelse kan driva och utveckla verksamheten för att nå fler gäster och nya målgrupper samt ytterligare fördjupa samarbetet kring Tjamstanområdet och inom besöksnäringen i Malå.

Vi söker också en fastighetsansvarig vaktmästare. En bärande del i arbetet för MENI är ansvaret för fastigheter och anläggningar och genom skötsel, underhåll och renovering av dessa skapa de bästa förutsättningar för drift och utveckling. Utifrån detta vill MENI anställa en fastighetsansvarig. Sista ansökningsdag är 16 april.

Sök som hotellansvarig till Malå hotell

Sök som fastighetsansvarig MENI

Hej! Vad vill du göra?

  • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt